fbpx
Skip links

Klubben er til dig som elsker at opgradere dig selv, dit energifelt og din fysiske verden – lige når det passer dig!

Pris: 333kr pr. måned (Ingen binding)

Til dig som gerne vil have det hele, og elsker at få serveret – effektive – genveje på et sølvfad, så du kan skabe det liv på alle planer du længes efter (uden at skal læse 1000-vis af bøger, deltage på adskillige kurser eller møde op på et særligt tidspunkt) 

Til dig som ønsker at udvikle dig indenfor alle dine livsområder:

 • Passion
 • Kærligehed
 • Sundhed
 • Karriere
 • Økonomi
 • Selvværd
 • Og meget andet…

 

ganske simpelt fordi du er et helt og passioneret menneske, som ved at du fortjener både-og! 

DIT HIGH VIBE MEDLEMSSKAB

1 Workshop & 1 Clairvoyance Clearing - hver måned

Marie Fogh Bogh - Personlig Brandingfotograf-1230
D. 1. TIRSDAG I MÅNEDEN

1 NY WORKSHOP

Få nye indsigter og værktøjer til at skabe personlig vækst – hver måned.

Hver måned sætter jeg fokus på et nyt tema, som jeg vil undervise dig i på workshoppen. Formatet kan ændre sig fra tema til tema, alt efter hvad der skaber bedst værdi. Men det består altid af disse tre elementer:

VIDEO

Det kan være optaget eller live.

Mange kvinder sidder alene med deres problemer og skammer sig over, at de ikke kan ændre dit, dut og dat i deres liv, samtidigt føler de at de har prøvet alt. Men for at vi kan ændre, transformere og optimere vores liv, er vi nødt til at forstå og gøre vores mønstre synlige for vores bevidsthed. Så vi helt konkret kan ændre det step-by-step.

Derfor bruger jeg tid på workshopsene på at tale og synliggøre de handlinger som gør sig gældende i dit liv. Formålet er at skabe genkendelse, gøre dine mønstre synlige for dig, så du kan ændre dem.

Så du kan genkende dig i andre “mennesker” og få en følelse af ikke at være alene, “dum” eller uegnet til at skabe det liv du længes efter.

Samtidigt giver jeg dig værktøjer til at arbejde med dit mind-set, så du kan sætte dig selv fri af “hvad andre tænker”, og du i stedet kan følge dine egne veje og længsler. Du får metoder til at styrke din emotionelle intelligens og på den måde, skabe rum for at få endnu dybere og mere intime relationer, både til dig selv og andre.

 

Det kan være en proces at forstå sig selv på denne måde, og derfor har jeg også netop lavet en klub, så du får støtte i en længere periode, mens du øver dig igen og igen på at blive opmærksom på din adfærd og ændre den.

WORKSHEETS

Undgå at alle dine indsigter og gode intentioner, bliver spildte og dermed endnu et energileak, ved at tage små værdifulde skridt, som er overskuelige i en travl hverdag.

Vi er nødt til at gøre vores indsigter, nye forståelser og viden konkrete, så vi kan handle på det. Ellers bliver transformationsprocessen for diffus og uoverskuelig at implementere i en travl hverdag.

I forlængelse af alle workshopperne er der 1-2 tilhørende worksheet(s). De kan have forskellige karakterer, men pointen er, at konkretisere og gøre de indsigter og den viden, du får, synlige og håndgribelige.

Med disse worksheets kan du gå til og fra dit bevidsthedsarbejde og tilføje indsiger når de kommer. Du kan også bruge dem struktureret og kigge på dem hver morgen eller aften, for at huske dig på hvad du gerne vil arbejde med lige nu, så det kan blive en internaliseret og naturlig del af din hverdag.

Formålet er, at det skal være så nemt som muligt for dig, at huske på hvad du har committet dig til, så det bliver naturligt for dig at handle på det du længes efter, step-by-step hver dag.

Så du undergår at forcere eller blive handlingslammet, men i stedet kan tage små værdifulde skridt her dag. Som på sigt skaber langt mere værdi, fordi du faktisk gennemfører.

På den måde styrker du dit selvværd en lille smugle hver dag!

VISUALISERING

Du kender det. Du har taget masser af kurser og workshops, men når du kommer hjem og hverdagen buldre derudaf, så har du glemt alt om selvkærlige tiltag, at sætte naturlige grænser eller kommunikere dine behov på en værdig måde. Med andre ord, det du har lært er ikke blevet embodiet i din hverdag, og skaber derfor heller ikke den værdi du havde håbet på.

For at transformere vores liv, må vi gøre den viden vi har og er ved at lærer, til en kropslig forståelse. Til en naturlig del af din måde at være i verden på. Så den viden du lærer og de indsigter du får, bliver internaliseret til reel visdom, som du kan trække på i hverdag.

Via visualiseringerne sætter jeg min energi til din rådighed, så du kan mærke hvad der er rigtigt og vigtigt for dig.
Du kommer i kontakt med de budskaber, din krop har til dig, den viser dig hvilke konsekvenser det har for dig at overhøre dens signaler og den vider dig hvad dine dybeste længsler er.

Ved at mærke dine egne blokeringer, længsler og meningsfulde handlinger via din krop og i kontakten med din essen, får du løbende en forståelse af dig selv via din krop (i modsætning til via dit hoved).

Du får en unik mulighed for at genskabe kontakten og tilliden til dit indre kompas, som altid er genvejen til at skabe et meningsfuldt liv, som er i overenstemmelse med dig, dine behov og længsler. Denne nye erfaring giver dig en unik mulighed for at embodi det din krop og essens ved er nærende for dig, og på den måde transformere det til visdom, i takt med at du også begynder at handle fra det sted i dig.

På den måde får du både forståelse for dig selv og din krop, samtidigt med at du får erfaring med at handle på det, du længes efter. Så du kan begynde at navigere og skabe dit liv i samarbejde med din krop og din essens.

Overordnet lærer du på hver workshop altid disse tre transformationsværktøjer:

1) at hjælpe dig med at blive afklaret indenfor det givende tema

2) at du får øje på dine størest blokeringer, længsler og drømme, via kontakten med dit essens og indre kompas, og

3) du får værktøjer til at embodie den viden og de indsigter du får ved at have nærende kontakt med din essens, så det bliver naturligt for dig at handle på det du drømmer om.

På den måde kan du hele tiden opgradere din viberation, dit mindset, din emotionelle intelligens og dine handlemåder, ved at jeg stiller min energi tilrådighed for dig, så du kan spejle dig i nye versioner af dit drømmeliv.

Min fornemste opgave er altid at gøre energiarbejdet konkret og hverdagsrelevant. Ellers kan det være så svært at omdanne til reelle handlinger, som er forudsætningen for at skabe de forandringer, du ønsker at skabe i dit liv. 

Pris: 333kr pr. måned (Ingen binding)
Marie Fogh Bogh - Personlig Brandingfotograf-8851-Edit
D. 3. TIRSDAG I MÅNEDEN

1 POWERFULD CLAIRVOYANCE CLEARING

Opgrader din vibe – igen og igen – og bliv et match til det du længes efter! 

Hver måned modtager du en ny  energi opgradering i gruppeform, som tager afsæt i månedens tema.

HVAD ER EN ENERGIOPGRADERING I GRUPPE FORMAT?

Alt er energi. 

Og det liv du lever lige nu, er et spejlbillede på det liv du er et match til lige nu.

Du er et match til den lækre bil, det smukke hus og din skønne familie.

Men du er også et match til konflikterne, stressen i kroppen og den maglende mening med livet.

For vi kan ikke snyde eller fake energien, og lade som om tingene er anderledes eller bedre end det faktisk er. Energiens afspejling er helt neutral.

Det gode er, at de steder hvor dit liv ikke er som du ønsker dig, blot viser dig hvor du har blokeringer på at modtage og skabe det liv du længes efter. Det viser dig hvor du med fordel kan opgradere dit liv, for at skabe mere mening og passion.

ALLE LIV LEVES PÅ ÈN GANG!

Når vi arbejder med energi er det vigtigt at forstå, at vi lever alle de mange liv vi har med i vores bagage på én gang.

Det vil sige, at det liv du lever nu, står oven på alle de andre liv du har levet. Med både “gode” og “dårlige” oplevelser.

Derfor kan du i dit nuværende liv reagere med afsæt i traumer og erfaringer du har oplevet i tidligere liv, uden at du kan forstå hvorfor. Samtidigt med at de er med til at determinere dit liv. Udfordringer er, at vores blokeringer, traumer og selvsabotagemønstre er usynlige for det blotte øje, og kan derfor være svære at slippe eller ændre på, fordi vi ikke kan ændre på ting vi ikke er bevidste om.

Med andre ord, så lever vi vores karma i stedet for vores essens.

 Energiopgradering er en energetisk rengøring af gamle selvsabotage mønstre på et dybere plan.

Jeg anvender en clairvoyancemetode til at lave en energetisk rengøring af de blokeringer, traumer og selvsabotage mønstre som står i vejen for, at du kan handle frit og overholde de aftaler du laver med dig selv; og dermed opnå det du gerne vil og længes efter her i livet.   

Clairvoyance er fransk og står for “Klar Vision” og det er et værktøj til at gøre dine mål og drømme mere håndgribelige.

Når jeg connecter med vores essens, guider den mig til at give dig budskaber som er for alles højeste bedste lige nu. Det kan være alt fra næste vigtige skridt, til længsler du har overhørt, til kærlige skub i den rigtige retning, som kan motivere dig til at udleve det liv du længes efter. Alt sammen relateret til det tema du har valgt at arbejde med.

Med en  energiopgradering rengør og opgraderer jeg din energi, samt giver dig direkte guidance fra din essens, så du kan udfylde det mulighedsrum, som clearingen har skabt, med nye og mere meningsfulde ting i dit liv.  På den måde får du både ryddet op og hjælp til at skabe det nye, som du lige har gjort plads til – på én gang.

HVAD FÅR JEG UD AF DET?

Denne form for energiarbejde er en naturlig og powerfuld forlængelse af det arbejde, du allerede laver med de tre andre elementer her i Lovas Community Club.

For uanset hvor bevidste og dedikerede vi er til vores personlige vækst rejse, så er energiarbejdet bare super effektivt, fordi det renser og opgraderer i de gamle mønstre, som vi ikke kan se, og derved har svært ved at ændre, men som stadig står i vejen for at vi kan transformere og opgradere vores liv.

Når jeg laver energiarbejder i gruppeform sker der noget helt særligt, fordi alles energi vil bidrage og spejle noget forskelligt og derfor slippes der på en særlig potent måde, som kommer alle til gode på én gang.

Samtidigt kan vi ikke ændre vores liv med “energiarbejdet” alene, fordi transformationer i den fysiske verden kræver, at vi netop ændrer vores mind-set, vores emotioner og vores handlinger. Hvilket vi arbejder med på workshopdelen af klubben.

Marie Fogh Bogh - Personlig Brandingfotograf-0417
DIT POWERFULDE UDBYTTE

FORDELENE VED DENNE KOMBINATION

Jeg elsker at kombinere bevidst læring, transformation og embodiment, med  energi opgradering – af den simple årsag, at en workshop altid vil skabe nye indsigter og forståelser af din nuværende måde at leve dit liv på. Hvilket også starter en naturlig aktivering af de blokeringer, traumer og uforløste potentialer som ligger i dit felt: alle de steder hvor du ikke er blevet et match til det du længes efter, endnu. 

 

Derfor er det så super genialt at følge op med en energiopgradering efterfølgende, som kan rense og opgradere dit energifelt, så du kan blive et match til det nye du er klar til at steppe ind i.

Du får hver måned alle fire elementer, når du er en del af Lovas Community Club, fordi du på den måde arbejder, transformerer og opgraderer på alle planer:

 

 • Mind-set træning: sætte dig selv fri mentalt
 • Emotionel intelligens: forstå din krop og dine følelser, og genskab kontrollen.
 • Adfærdsjustering: handle på det som skaber værdi og mening for dig.
 • Energiarbejdet: slippe tunge energier og blokeringer på et dybere plan.

Pris: 333kr pr. måned (Ingen binding)
Marie Fogh Bogh - Personlig Brandingfotograf-0273
POWERFULDT OG SIMPELT!

Hvad giver det dig at være medlem af denne powerfulde klub?

Jeg har altid brugt spirituelle væktøjer til at skabe personlig vækst i mit liv. Men jeg har ofte følt mig alene, på en rejse som ikke er for alle. Og hvor flertallet har mest fokus på at 1 + 1 giver 2, frem for at arbejde på alle planer, så 1 + 1 gir 5 i stedet for.

Men ligesom med alt andet, så kræver et bevidst og højt vibrende liv, at vi træner, bliver stimuleret og holder os opdateret med hvad der skaber de bedste ønskede resultater – igen og igen – hele tiden.

Derfor har jeg i mange år ønsket at lave en klub for andre som…

 • elsker personlig og spirituel vækst, og du derfor gerne vil stimulerer og opdatere den del af dig, med et løbende medlemskab som ikke kræver det store af dig, men som stadig er super potent og effektivt.
 • ønsker at få præsenteret de grundlæggende does and doents indenfor de forskellige livsområder, uden at det kræver at du møder op flere timer om ugen.
 • allerede en del at se til i dit liv, men du ved at det energetiske arbejde er en direkte og effektiv genvej til at skabe de transformationer, du længes efter i din fysiske verden, du skal bare lige lære hvordan.
 • længes efter at være opdateret og blive stimuleret i de spirituelle *muskler*, fordi det er så super effektivt at det ikke kan betale sig at lade være, men som ikke har overskuddet til at afsøge alle afkroge på egen hånd og derfor gerne vil have serveret up-todate værktøjer på et sølvfad.

 

Uanset hvad der tiltrækker dig, så vil jeg elske at byde dig velkommen i Lovas Community Club. Stedet hvor du får serveret powerfulde værktøjer til at transformere din low vibe til high vibe, på alle planer.

Så det bliver så nemt for dig, at committe dig til de meningsfulde handlinger i dit liv, som skaber de transformationer du længes efter og har fortjent. NU!

 

Prøv de første 30 dage gratis! 

Pris: 333kr pr. måned (Ingen binding)
Marie Fogh Bogh - Personlig Brandingfotograf-8570
DIN ULTIMATIVE FRIHED!

Det praktiske

TEMAERNE FOR 2023

 

Kickstart dit medlemsskab med at finde din passion! 

For at starte godt ud får du adgang til hele 6 workshops og to energi opgraderinger i løbet af de to første måneder.

Jeg leder nemlig en opdateret version af “Passionsrejsen”, som består af 6 workshops og 2 energi opgraderinger.

Workshop 1-3 bliver frigivet tirsdage i juli og følges op med en energi opgraderinger.
Workshop 4-6 bliver derefter frigivet tirsdage i August og forløbet afsluttes med en energi opgraderinger i uge 34.

Bonus: I biblioteket ligger der en energi opgradering:

“Kickstart din personlige og spirituelle vækst”

 

 

TEMAER FOR DE KOMMENDE MÅNEDER: 

 

Juli og August: Passionsrejsen

 

 

September: Relationer og kærlighed

 

 

Oktober: Selvværd

 

 

November: Penge

 

 

December: Sundhed

 

TEMAERNE FOR 2024

Januar: Manifestations workshop – hvad vil du gerne skabe i 2024? (LIVE)

Februar: Vibrationer & frekvenser

Marts: De fire arketyper (1 af 2)

April: De fire arketyper (2 af 2)

Maj: Maskuline energier (Balance og ubalance) (1 af 2)

Juni: Feminine energier (Balance og ubalance) (2 af 2) 

HVORNÅR FOREGÅR UNDERVISNINGEN OG ENERGI OPGRADERINGERNE?
Jeg elsker struktur og det skal være nemt at huske og få overblik. Derfor er den rullende kalender som følger:

Workshop: Den 1. tirsdag i hver måned.

Community Energi Opgradering: Den 3. tirsdag i hver måned.

HVORDAN TILGÅR JEG MATERIALET?
Alt materialet ligger i det online bibliotek som du får adgang til når du tilmelder dig. Du får automatisk en mail, når det nye materiale er tilgængeligt.

HVAD FÅR JEG MED I MIT MEDLEMSSKAB?
Du får adgang til alt det materiale der er lavet gennem tiden, så du altid kan gå tilbage og få glæde af de temaer vi har arbejdet med tidligere.

HVOR LANG TID SKAL JEG VÆRE MEDLEM?
Du kan udmelde dig lige når det passer dig. Du skriver blot en mail til mig på hello@lottelova.com og så fixer vi det for dig. Når du afmelder dig, har du ikke længere adgang til materialet.

HVAD MED PRISEN PÅ MIT MEDLEMSSKAB?
Prisen på medlemsskabet stiger når dørene til klubben lukker d. 30 Juli 2023.

For dig som allerede har tilmeldt dig når dørene lukker betyder det, at din pris på 333kr pr måned er sikret 2023 ud. For nye medlemmer er prisen 555kr pr. måned.

MÅNEDLIG MEDLEMSSKAB

Vær med i en klub som skaber værdi og mening!

Hvis du er klar til at tage dit liv til next level – uden at være afhængig af andre, af at møde op et særligt sted eller til et bestemt tidspunkt. Meeen gerne vil have udbyttet af at få de nyeste og mest effektive værktøjer indenfor personlig og spirituel vækst.

Så er du landet det helt rette det! 

Bliv medlem af klubben nu og få adgang til alt det materiale som allerede ligger og venter på dig – online.

 

DIN MÅNEDLIGE PRIS ER:

333 KR

Pris: 333kr pr. måned (Ingen binding)

Prøv de første 30 dage gratis! 

Marie Fogh Bogh - Personlig Brandingfotograf-9942
DET SELVKÆRLIGE OG EFFEKTIVE VALG

Forestil dig så hvordan dit liv ser ud, når du har opgraderet alle dine livsområder?

Lovas Community Club er ikke et Quick Fix hvor du lige tjekker ind en måned og hopper ud igen. Det er en klub, hvor du ligesom i et fitnesscenter, stille og roligt – på en selvkærlig og nærende måde – bygger din bevidsthed op, samtidigt med at du rydder op i dit energifelt.

Og på den måde, bliver du step-by-step et match til det liv du længes efter og har fortjent!

Og selv om prisen kun er 555kr pr. måned, så lover jeg dig at de værktøjer jeg giver dig, er creme-de la-creme.

 

Pris: 333kr pr. måned (Ingen binding)