fbpx
Skip links

bevidst opgradering af din business

Business SEM-Session

(s)trategi + (e)nergi + (m)estring = SEM

Til dig som ønsker at (gen)skabe klarhed og flow i din business ved at arbejde med dig selv, på alle planer samtidigt. Fordi du godt ved, at det er den mest effektive måde, at transformere stagnation og tvivl til indre power og succes.

Hvis du minder bare det mindste om mig, så har du altid drømt om at være selvstændig. Om at bidrage og skabe en anden og bedre verden i morgen, end vi har i dag. Og du har været modig og stærk nok til at tage chancen og hoppe ud i det. 

Men måske bliver du også ramt af usikkerheden engang i mellem. Hvad er dit næste skridt? Skal du ansætte eller udliciterer dele af din forretning? Og til hvem? Hvordan skaber jeg mere flow i min økonomi og tiltrækker flere kunder? Spørgsmålene er mange og spænder bredt i mange forskellige retninger.  

Det er en helt naturlig del af at have sin egen business. (Uanset hvor stor og succesfuld den er) 

Samtidigt skal det være nærende og sjovt at være selvstændig, og følelsen af succes hænger sammen med at du føler dig powerfuld og at der er flow.

Når der ikke er flow i vores liv og vores forretning, er det fordi, der er gamle energetiske blokeringer og erfaringer fra dette og tidligere liv, som står i vejen for, at vi lever det liv vi længes efter. 

1:1 Business SEM-session er til dig, som elsker at være selvstændig og ved, at du har et stort bidrag til verden. Men som ser dig selv gentage de samme “fejl” igen og igen, uden at få dem transformeret til læring, så det i stedet kan styrke din business i fremdrift og succes. 

Det er til dig som er klar til at vende: 

 • stagnation til flow 
 • tvivl og usikkerhed til klarhed 
 • knoklervibe til lethed og livsglæde 
 • frygt og perfektionisme til power

En Business SEM-session er til dig som ønsker at skabe mere mentalt klarhed, så din vision, dit bidrag og dit næste skridt står lysende klart, samtidigt med at du får mere emotionel kapacitet, så du kan modtage de kunder, kreative ideer og økonomisk overflod i din forretning som du længes efter og har brug for.

Vis mig valgmulighederne nu!

Prisen for en Energiopgradering justeres til 1.499kr pr. 1. August 2024

Stephen Holst

Arbejdsmiljø- og ledelsesrådgiver

Lotte har en helt eminent evne til at forstå komplekse situationer hurtigt og zoome ind på det, som er vigtigt ved at stille et kærligt, kritisk og konstruktivt spørgsmål. Når vi skal finde nye veje på fastlåste problemer, kræver det nogle gange et eksternt blik, der kan zoome ind det helt rigtige sted – og det kan Lotte.

Jeg har samarbejdet med Lotte i årevis, og hun har utallige gange hjulpet mig med, at finde nye veje frem, når det har virket svært at se en vej, og derfor vil jeg på det varmeste anbefale ledelsessparring med Lotte.

clarity is power

Hvad er en SEM-session? 

Klarhed er en nøgle, der åbner døren til den fremtid, du drømmer om i din forretning.   

I en Business SEM-session skaber vi først og fremmest klarhed. Klarhed over dine drømme, længsler og ønsker. Klarhed over dine ressourcer, din energi og din essens. Klarhed over de blokeringer der står i vejen. Og klarhed på de skridt, som du må tage for at gå dig selv i møde. På en nærende og effektiv måde.

For alt starter som bekendt med en tanke, en idé eller en vision. Det er udgangspunktet for al manifestation. Men vi kan ikke alene drømme os til resultater –  der skal også handling til. Vi er nødt til at rejse os fra sofaen og gå vores drømme i møde.  

Men de fleste af os handler i blinde. Særligt når det kommer til vores forretning, fordi der er så meget på spil. Vi prøver det ene og det andet. Knokler hårdere og hårdere. Og føler os mere og mere lost i takt med at resultaterne udebliver. I en Business SEM-session hjælper jeg dig til at se dig selv, dine handlemønstre og dine omstændigheder – din forretning – klart, og i fællesskab omsætter vi det til en strategi, så du ved præcis hvordan du bevæger dig fremad herfra.

Jeg hjælper dig i kontakt med din helede, balancerede handlekraft. Den del af dig, som ved præcis hvor du bedst bruger den energi og de ressourcer du har til rådighed. Hvilke skridt der er de meste effektive at tage i din forretning lige nu. Og hvordan du arbejder med dig selv (og dine omstændigheder) i stedet for imod dem.   

Sammen baner vi den mest nærende vej fra din drøm til din virkelighed.

Hvad står “SEM-session” for?

En SEM-session er en unik og helstøbt session som jeg selv har skabt, med afsæt i de metoder og den erfaring jeg har tilegnet mig gennem de seneste 20+ år, hvor jeg har arbejdet med personlig og spirituel vækst indenfor alle livsområder.

Mine sessioner har altid fokus på 3 elementer: Strategi, Energi og Mestring:

STRATEGI

Vores strategi er den måde vi er i verden på. Det er den måde vi løser vores udfordringer og håndterer kriser. Det er den måde vi skaber vores liv på.  

Men vores adfærd er primært styret af ubevidste traumer, erfaringer og blokeringer, som gør det svært for os at ændre vores vaner, fordi strategierne er usynlige for os. Samtidigt er det så naturligt for os at agere som vi gør, og derfor har vi svært ved at forstå og mestre at være i verden på en anden måde. Vi er vanemennesker, om du vil. Og vi kan ikke ændre noget vi ikke kan se eller forstå.

Første step i at skabe noget nyt, er at synliggøre dine strategier, både mentalt, følelsesmæssigt, energetisk, samt handlinger.

ENERGI

Vi er energi i en fysisk verden, hvor formålet dybest set er, at lære af og vækste med de livslektier vi har sagt “ja” til inden vi kom på jorden denne gang. Derfor er det også så super effektivt at arbejde med vores traumer, blokeringer, selvforståelse og ønske om vækst på et energetisk plan, fordi vi på den måde arbejder på et dybere plan, og i alle liv på én gang.

Med mit klarsyn hjælper jeg dig med at forstå hvilket traumer der ligger i dit energifelt, som ikke kun stammer fra dette, men også tidligere liv. På den måde får du et helstøbt billede af de forskellige “elementer” som påvirker den måde du skaber dit liv på i dag.

I nogle tilfælde renser og opgraderer jeg dit energifelt ved, under SEM-sessionen, at udføre energiarbejde med forskellige metoder til at skabe plads til det nye, som venter på dig i dit energifelt.

MESTERING

For at skabe forandringer i den fysiske verden skal vi agere anderledes end vi plejer, ellers får vi bare mere af det samme. Det kræver at du justerer og opgraderer dine strategier, ved at implementere nye gode vaner, som tager dig tættere på det du længes efter, skridt for skidt, dag for dag. 

Under en Business SEM-session samarbejder jeg med din essens, og kommunikerer videre til dig, hvilke adfærds justeringer der strategisk og energetisk kan være fordelagtigt for dig at gøre både på kort og lang sigt, så du har noget konkret at forholde dig til efter sessionen. Hvilket er afgørende for at du skaber den personlige og spirituelle vækst, du ønsker at skabe.

Hvilke problemstillinger kan du arbejde med? 

Under en Business SEM-session kan vi faktisk arbejde med alle de dele af din forretning, som du er klar til at vækste.

Vi kan arbejde med alle de steder du kan mærke tynger dig, står i vejen for du kan udfolde dig eller gentagelser du oplever ikke nærer dig, uanset om det er i dit privatliv eller i din business. Alt hænger sammen.

Det kan både værer følelser, konkrete situationer, forløb eller processer som du føler er tunge og drænende.

Her er nogle af de problemstillinger mine kunder oftest ønsker sparring på:

 • Skabe økonomisk og kundemæssigt flow
 • Kreativitet
 • Arbejde og bidrage fra din effens
 • Strategiske beslutninger
 • Kommunikation
 • Ledelse af eget og andres liv fra en højere bevidsthed
 • Samarbejdspartnere og medarbejdere
 • Work-life-balance

Vi kan have fokus på det som skabe værdi for dig. Og min erfaring er at en business session ofte også berører andre livsområder undervejs, fx familie og sundhed. Men det er helt naturligt for alt hænger sammen, og når du opgradere et livsområde, opgraderer du alle på en gang.

Book her!

Organisations- og ledelsessparring

Jeg tilbyder også Business SEM-sessioner til organisationer, hvor jeg supporterer både individuelt og i grupper. Det kan have karakter af workshops eller temadage, men kan også være individuel sparring. 

Jeg arbejder typisk med kommunikation, strategi, ledelsessparring og organisationsudvikling. Skriv til mig på hello@lottelova.com for mere information.

din business dit energifelt

Hvorfor er Business SEM-session så powerfuld? 

I en Business SEM-session arbejder vi på alle planer på en gang, hvilket giver dig en unik mulighed for at genskabe flow. 

Lad mig uddybe det her: 

Mentalt; 

Det kræver en stor mental styrke at håndtere en succesfuld business. Hvis det sker fra et ubalanceret eller frygtbaseret sted i dig, kan driften nemt blive styret af bekymringer om, hvad andre eller du selv tænker er muligt og ikke muligt for dig. Konsekvensen kan være, at du leder din forretning ud fra andres vurderinger og meninger om dig. I stedet for, hvad du bliver guidet til fra din essens, som er genvejen til flow. 

Emotionelt; 

Vores følelser er en stærk magnet at manifestere vores business ud fra. Derfor er det altafgørende at vi løbende arbejder med, at mestre vores følelser, så vores forretning ledes fra power, i stedet for, fra frygten for at fejle. Eller fra perfektionisme, fordi vi skal “bevise” at vi er gode nok. Når vi leder vores forretning med en høj grad af integritet, er det også helt naturligt for os, at der er en værdig udveksling af fx penge mellem dig og dine kunder, som udmunder sig i et smukt flow på alle planer.

Handlingsmæssigt: 

De ovenstående elementer kan ofte udmunde sig i en forcerende energi, hvor vi handler på ting som ikke er modne. Fordi vi “skal have” en hurtig succes, som et bevis på at vi er værdige til at have en succesfuld forretning. Eller en følelse af at være  handlingslammet. Fordi det du foretager dig i din forretning, skal være helt perfekt før du gør noget, og derfor ikke får handlet på de ting vi længes efter. Begge dele resulterer i manglende resultater i din forretning.    

Energetisk:

Vi lever alle liv på én gang! Derfor er mange af de ubevidste traumer og erfaringer du handler ud fra, gamle energetiske blokeringer, som intet – what so ever – har med dette liv at gøre. Men som stadig påvirker din måde at være i verden på. Det energetiske felt er størstedelen af vores magnetisme og derfor er det så super effektivt, at rense og opgradere netop her, når vi ønsker at skabe forandringer og vækst i vores liv og vores forretning. 

Minna Ernebjerg Ravn

Stifter og indehaver af Ganesh By Ravn 

I den periode Lotte Lova har været min mentor, er min forretning vokset med flere behandlingsmuligheder samt medarbejdere. Og den vokser stadig. Jeg kan mærke et helt andet flow med Lotte Lova ved min side og det gør det sjovere at drive en forretning som min.

Jeg er så utrolig heldig, at jeg har Lotte Lova som min business mentor. Hver måned lægger jeg strategi med Lotte Lova og har som minimum én Business SEM-session per måned. 

Hvorfor? Fordi det skaber så meget værdi for mig at få hendes løbende sparring og at have følelsen af altid at have en sparringspartner til både store og små ting. Som solo selvstændig er det et must og det er umuligt at sætte en pris på, hvor meget det betyder både personligt og professionelt for mig. Inden jeg mødte Lotte Lova, kunne jeg godt føle mig ensom, men det gør jeg bestemt ikke mere.

Lotte Lova er god til at hjælpe mig med at lægge strategi i min forretning og se de muligheder jeg ikke selv har spottet. Hun er eminent til at se hvor jeg står i vejen for mig selv, og på den måde oplever jeg at jeg hurtigere kan justere og opgradere mine valg i min forretning. 

Det skaber en kæmpe tryghed at vide at jeg altid kan tage kontakt til Lotte Lova, og det har sparet mig for mange – dyre – lærepenge. 

Hvordan foregår en Business SEM-session?

Business SEM-session 

Vi mødes på zoom eller mit kontor i Jyllinge

Jeg sætter 50 minutter af til sessionen så der er god tid til at tale, forstå og opgradere dit energifelt. Der er rig mulighed for at stille spørgsmål og få direkte guidens fra din essens, da jeg kanaliserer undervejs. Du går fra sessionen med konkrete værktøjer til hvordan du kan skabe mere meningsfulde resultater i dit liv. Du får mulighed for at optage sessionen, hvis du logger på via en computer. Energiarbejdet foregår på mange flere lag end vi “forstår” og derfor kan du med fordel gense og lytte til materialet igen og igen, for at få nye indsigter.

Det praktiske

Allerede når du booker får du en mail med nogle spørgsmål som kan hjælpe dig med at stille helt skarpt på det vi skal tale om, så du får det optimale ud af vores session. 

Der medfølger også en lille workbook, hvor du kan tilføje de indsigter og adfærdsjusteringer du får inspiration til under vores session, så det er nemt for dig at få et overblik over de nye vaner du skal tillægge dig i din hverdag efterfølgende. 

Det kræver ekstra kapacitet at skabe forandringer i vores liv, derfor sender jeg dig også nogle videoer med simple tapping øvelser, som du kan bruge når du føler at dit nervesystem har behov for lidt støtte og en kærlig hånd. 

Christle Ravnhild Bøgh

Essens- og branding fotograf

Lotte har den vildeste evne til at komme lige ind til kernen af mine udfordringer med det samme.

Den måde hun ser og spejler mig på er så dyb, og altid ud fra mit højeste potentiale. Hun er bare knivskarp, kærlig og spot on – hver gang! 

Jeg gik jo fra abundance stagnation til abundance thrive. Med salg for over 75.000 ex moms lavet på en uge – lige efter Lottes session!

Business SEM-session

En Business SEM-session koster: 

999 DKK

Yderligere købsmuligheder: 

– 1:1 akut tid 1.499 kr  (Skriv en SMS til mig inden for at sikre at der er tid. Mobil: 27 829 287) (Online)

Ja, jeg vil gerne købe Business SEM-session!

Prisen for en Energiopgradering justeres til 1.499kr pr. 1. August 2024