fbpx
Skip links

Workshoppen til dig der er klar til at tage bevidst lederskab i alle arenaer af dit liv, så du kan bruge dine mange ressourcer til at skabe mere balance, overskud og livsglæde.

Workshoppen er til dig som mærker, at du er vokset ud af din nuværende livsomstændigheder, og som er klar til at træde ind i en ny; mere powerfuld og nærende version af dig.

Den er til dig som ønsker at: 

 • Opgradere dig! Din bevidsthed, dine handlemønstre og dit energifelt.
 • Bruge dine mange ressoucer på en mere meningsfuld måde, så du kan gå fra følelse af tunghed og træthed, til overskud og livsglæde.
 • Blive afklaret om hvad du virkelig, virkelig længes efter i dit liv, så der er sammenhæng mellem den indsats du lægger og det udbytte du får.
 • Blive skarpere på dit potentiale og dine blokeringer – så du bliver i stand til bygge bro mellem disse to ved at steppe mere ind i dit bevidste lederskab.
 • Få erfaringen med at du faktisk godt kan ændre din fremtid, og skabe det liv du længes efter blot ved at justere og skabe dit liv på en mere nærende og bevidst måde.
 • Lægge en fremtidig og meningsfuld strategi i samarbejde med din essens, så du har en konkret step-by-step plan, som du kan implementere, når du vender tilbage til hverdagen.
 • Mødes med andre ligesindede og powerfulde kvinder og mænd, som også er klar til at skabe deres liv fra et mere bevidst sted i sig selv.
 • Lære at co-create med universet, så less is more. 

Nye udfald kræver altid at vi er klar til at gøre noget andet i morgen, end vi gør i dag. Og hvis jeg kender dig ret, så har du masser af ressourcer og power til at skabe det liv du længes efter. Og det har du også lykkes med. 

Men prisen har været høj, og du er udmattet.

Derfor kan du mærke, at du er klar til at opgradere dit liv, så den måde du er i verden på bliver mere nærende. Du længes efter at der kommer mere balance i tingene. Du ønsker mere overskud og livsglæde – ellers kan det jo være lige meget. 

Så nu er du klar til at tage de næste skridt, med støtte fra en som allerede har gået vejen. Jeg vil elske at se, støtte og guide dig på denne workshop! 

Sådan deltager du på workshoppen

Der er to muligheder for at deltage: 1) du kan skrive dig på venteliste og så giver jeg dig besked, næste gang jeg har en dato klar. 2) du booker mig til at holde workshoppen for dit unikke space, din organisation eller community. Uanset så kontaker mig via linket i bunden af siden, og noter gerne hvilke af de to muligheder du ønsker at høre nærmere om.

Jeg vil elske at komme på venteliste!

din genvej til bevidst lederskab

Hvorfor lige nu?

Energien føles ret vild lige nu. Både kollektivt og individuelt.

Det er jeg sikker på at du også mærker i mange dele af dit liv. Måske er det dine relationer, din økonomi, din karriere eller din sundhed, som føles drænende. Måske er det alle arenaerne i dit liv, du er nødt til at forholde dig til. Og som kræver en opgradering.

Selv om du har masser af ressourcer (og det tidligere har været din superpower), så er det som om at de strategier du plejer at bruge, til at løse dine problemer med, ikke rigtigt virker længere.
Det er vildt, usikkert og sårbart på samme tid. 

For du ved at du er her for at skabe noget stort, og manifestere det liv du længes efter.

 

Vi er på vej ind i et nyt paradigme og det er bla. et opgør med knokleri, ydre succes og magtrelationer. 

I stedet bliver vi “inviteret” til at være i verden på en anden og mere bevidst måde. En måde som rimer mere på nærvær, mening og lethed. En måde hvor din ledestjerne er passion og længsler. En måde hvor du implementerer en dyb forståelse af at alt hænger sammen. Det fysisk, mentale, emotionelle og energiske.

Men det kræver en opgradering på alle planer.

 

Det er ret simpelt og du kan ikke undgå det.

Og det betyder at alle de steder i dit liv, hvor du endnu ikke helt har vedkendt dig at serveretten og ansvart altid er dit. Der bliver du bedt om at tage stilling til hvad du virkelig længes efter?

Så du kan begynde at tage ansvar for det. Så du kan begynde at leve det passionerede liv, du længes efter. Allerede i dag. Du bliver bedt om at agere på en mere bevidst og nærende måde.

 

Du bliver bedt om at steppe ind i dit bevidste lederskab. 

Hvad gør jeg så nu?

Måske stiller du dig selv disse følgende spørgsmål: 

 • Hvordan kommer jeg videre herfra, når alt det jeg kender ikke længere virker og skaber den værdi jeg længes efter?
 • Hvorfor er jeg så (grund-)træt og udmattet, når jeg på papiret har alt det jeg længes efter? 
 • Hvorfor føler jeg mig konstant på overarbejde med at servicere og levere til alle andre end mig selv – uden at føle mig anerkendt for alt det jeg gør og bidrager med?
 • Hvorfor slapper jeg ikke “bare” mere af og slipper kontrollen, så jeg faktisk kan nyde det frirum og den succes, jeg allerede har skabt? 
 • Hvorfor fylder andres meninger og holdninger mere i mit liv, end jeg vil være ved, når jeg godt ved at min livsvej er mit ansvar? 
 • Hvorfor møder jeg ikke mere – kontinuerligt – og powerfuldt op i mit liv, når jeg godt ved at der er meget mere flow når jeg agerer fra det sted i mig? 
 • Hvorfor er det så svært for mig at implementere alt den viden jeg har, til reele handlinger, som skaber værdi i min hverdag?

Det korte svar er, at du er splittet:

Du sidder fast i gamle blokeringer og traumer, som skaber en følelse af fangeskab og tunghed. Mens din essens er klar til at kalibrere ind til en mere opdateret version af dig, som rimer mere på lethed, overskud og balance.

Derfor består workshoppen af disse tre steps: 

1 SKAB KLARHED

Første skridt i at skabe det liv du længes efter er altid at vide hvad du virkelig, virkelig længes efter. Netop for at sikre at du bruger dine mange ressourcer på en nærende og meningsfuld måde for dig. Klarhed er din ledestjerne. Din guide som leder dig step-by-step hver dag, så du stille og roligt kan steppe ind i den mest powerfulde version af dig, og skabe dit liv fra den vibration. 

2 FORLØS BLOKERINGER 

Vi har alle blokeringer. Både fra dette og tidligere liv, og en af de mest powerfulde måder at opgradere vores liv på, er at sætte os selv fri af disse blokeringer. Både mentalt, emotionelt, fysisk og energetisk. Derfor kommer vi til at forløse blokeringer på alle planer, så du kan træde ind i mere lethed og overskud. Med det samme. 

3 BEVIDST LEDERSKAB

Lederskab findes i mange former og niveauer, men ikke alle er lige potente og afbalancerede. Og den nye tid, kalder på at du bruger dine mange ressourcer på en ny og meget mere nærende måde, det kalder på at du leder dit liv med bevidst lederskab. 

Og på den måde bliver det bevidst lederskab broen mellem det liv du har i dag, og det liv du ønsker at skabe i fremtiden, så du faktisk genererer det overskud og flow du længes efter når du kommer tilbage til din hverdag. 

(Se vidoen om bevidst lederskab længere ned på siden).

Du skal vide at du ikke er alene.

Der er så mange powerfulde mænd og kvinder, som er klar til at opgradere der liv og tage mere bevidst lederskab. Og hvis jeg kender dig ret, så længes du også efter at blive afklaret om hvad du virkelig, virkelig længes her i livet, så du kan bruge det som ledestjerne for dine handlinger fremadrettet.

Men en forandring kræver altid at du tager et nyt – aktivt – valg. Jeg glæder mig til at guide dig på workshoppen.

din genvej til bevidst lederskab

Hvad får du ud af workshoppen?

How you do one thing is how you do everything. 

Bevidsthedsarbejdet er altid så generøst. Så uanset om du ønsker at opgradere dit lederskab i din karriere, dine indre kerne, dit forældreskab eller en helt fjerde arena i dit liv, så vil det forplante sig i hele dit liv. For når du først tager bevidst lederskab for dine blokeringer og skygger i en arena, så er der adgang til også at opgradere alle andre arenaer.

Dette får du: 

 • Adgang til dit fulde potentiale, så du har en ledestjerne at skabe dit liv fra.
 • Indsigt i hvorfor dit liv ser ud som det gøre lige nu, hvad dine største blokeringer er for flow og strategier til at tage bevidst lederskab.
 • Kanalisering og klarsyn på din og gruppens situation, så du kan se dit højeste potentiale, kalibrere ind til denne viberation og skabe dit liv derfra.
 • Få værktøjer til at bruge dine ressourcer på en meget mere potent og powerfuld måde, så du kan få mere lethed i din hverdag efter workshoppen.
 • Andre powerfulde og inspirerende kvinder og mænd at sparre med og spejle dig i.
 • En fin gave som vil understøtte din læringsproces.
 • Konkrete øvelser så du får en potent værktøjskasse med hjem og altid kan arbejde videre og dybere selv.
 • Videoen Bevidst Lederskab (som du ser herunder), som du skal se inden den fysiske workshop, da formålet med dagen er at bevidstgøre dine egne blokeringer, skabe ny bevidsthed og give dig værktøjer til at mestre nye og mere nærende handlinger efter workshoppen. 

Formålet med workshoppen er, som beskrevet ovenfor 1) at skabe klarhed over dine dybeste drømme og længsler 2) forløse blokeringer og traumer 3) lære dig at tage bevidst lederskab så du kan fortsætte implementeringen og mestring af en ny bevidsthed i din hverdag efter workshoppen.

din genvej til bevidst lederskab

Hvad er Bevidst lederslab? 

Lederskab er mange ting, og det er et begreb som indeholder mange niveauer, skygger og muligheder.

I denne video taler jeg om lederskab på forskellige planer og frekvenser.

Jeg giver mit bud på hvordan vi agere, hvilke tanker og blokeringer som gør sig gældende, alt efter hvilken form for lederskab vi vælger at tappe ind i og tage ansvar for.

Formålet er at skabe indsigt og bevidsthed, så du kan identificere i hvilket livsområder af dit liv du kaliberer med hvilket niveau af lederskab.

Du kan bruge denne tilgang i alle dele af dit liv, både i dit familieliv, på jobbet, som selvstændig eller i relation til dig selv og andre. Men også i relation til din økonomi og flow i livet generelt. Alt er energi og vibrerer på en frekvens.

Det jeg kan sige på forhånd er, at Bevidst lederskab er en måde at være i verden på, som er internaliseret uanset hvor du er, og hvad livet gerne vil lære dig.

Informationen i denne video er fundament for workshoppen. Og skal ses inden vi mødes fysisk til workshoppen. 

Dette skal du vide om workshoppen.

Praktisk info

Jeg har en intention om at afholde workshoppen løbende, gerne på sjælland, men måske også i Jylland. Jeg er åben for invitationer hvis du har en god ide.

Lige nu kan du også booke mig til at komme ud til dig og holde workshoppen for dig, dine venner/veninder, dit team eller anden form for organisering eller community, som giver mening for dig.

Jeg tilpasser workshoppen i det omfang det giver mening, til dit formål og intention.

Workshoppen tager 6 timer inkl. en forkostpause og 2 mindre pauser i løbet af dagen.

Du sætter et lækkert lokale til rådighed og står for at invitere de mennesker som du gerne vil have med på workshoppen. Dette kan gribes an på forskellige måder, og det kan vi aftale nærmere når vi taler sammen.

Workshoppen er en kombination af undervisning, øvelser, kanalisering, energiarbejde og visualiseringer.

Hvis du er interesseret i at vide mere, når jeg ved mere, og komme med på ventelisten. Eller hvis du ønsker at høre mere om hvordan jeg kan bidrage med workshoppen i dit space, så kontakte mig via kontaktformularen herunder.

KONTAKT

Lad os tage en indledende snak om hvordan jeg afholde en workshop hos dig!

Hvis du kan mærke at Opgradering er noget for dig, så er du er meget velkommen til at udfylde kontaktformularen.

Der er to muligheder for at deltage i workshoppen:

1) du kan skrive dig på venteliste og så giver jeg dig besked, næste gang jeg har en dato klar.

2) du booker mig til at holde workshoppen for dit unikke space, din organisation eller community. Uanset så kontaker mig via linket i bunden af siden og noter gerne hvilke af de to muligheder du ønsker at høre nærmere om.

Glæder mig til at høre fra dig.

Love


  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]