fbpx
Skip links

bevidst opgradering af dit energifelt og dine handlemønstre

Business SEM-Session

(s)trategi + (e)nergi + (m)estring = SEM

Til dig, som er klar til at tage meget personligt lederskab for dit liv og din business, at du arbejder med dig selv, på alle planer samtidigt. Fordi du godt ved, at det er den mest effektive måde, at transformere blokeringer og traumer, til ren power og succes.

Når der ikke er flow i vores liv og vores forretning, er det fordi, der er gamle energetiske blokeringer og erfaringer fra dette og tidligere liv, som står i vejen for, at vi lever det liv vi længes efter. 

1:1 Business SEM-session er til dig, som elsker at være selvstændig og ved, at du har et stort bidrag til verden. Men som ser dig selv gentage de samme “fejl” igen og igen, uden at få dem transformeret til læring, så det i stedet kan styrke din business i fremdrift og succes. 

Det er til dig som er klar til at vende: 

 • stagnation til flow 
 • frygt og perfektionisme til power
 • usikkerhed til klarhed 
 • knoklervibe til lethed og livsglæde 

En Business SEM-session hjælper dig med både at rense og opgradere den energi, som blokerer dig fra at blive et match til det du gerne vil skabe, Plus du får guidens  til at forstå, hvor problemet opstod, og hvad du kan gøre for at handle mere meningsfuldt i din forretning. Og på den måde skabe det liv du længes efter!

 

Du kan både booke en Business SEM-session, hvor vi mødes på zoom og du har mulighed for at stille afklarende spørgsmål undervejs. Eller en Business SEM-lydfil hvor jeg clearer og opgraderer dit energifelt i din business, som du modtager som lydfil.

Vis mig valgmulighederne nu!
Resi Bøhnke Abild

Holistisk Mentor med speciale i Human Design og Essentielle olier

Jeg valgte Lotte til at lave business session, fordi jeg ved hvor dygtig Lotte er. Jeg elsker hendes approach til energiarbejdet fordi det er så ”nede på jorden” agtig. 

Lotte tunede direkte ind i mine ”smerte” punkter i min forretning, rensede og opgraderede dem og allerede samme dag følte jeg et anderledes drive til at handle på ting jeg længe har udskudt. 

Det er en fornøjelse at være i Lottes kærlige space.

Minna Ernebjerg Ravn

Selvstændig

Jeg modtog en Business SEM-session

 

Første session på de fysiske rammer var enormt spændende at lytte til og gav helt klart genlyd i mine celler. Et par dage efter sessionen fik jeg om natten en vision omkring hvordan jeg skulle flytte rundt i mine lokaler for at skabe mere hygge. Dagen efter rykkede jeg rundt og det er mega meget bedre. 

 

Sidste del af SEM-sessionen på min business var mere vild. 

 

Der blev nævnt en reptil energi på min hjemmeside, som stammer fra mine gamle lokaler – syret – da jeg selv tydeligt har kunne mærke i de gamle lokaler, at noget snaskede min energi. 

 

Jeg har længe forsøgt at få hul igennem til én som skulle levere det sidste til min ombygning, men uden held i mere end 3 uger. Efter jeg lyttede til sessionen første gang, kom der hul igennem og det sidste kommer i morgen. 

MINNA FÅR FAST SEM-SESSIONER HVER MÅNED

Hvad er en SEM-session? 

Alt er energi. 

Og det liv du lever lige nu, er et spejlbillede af det liv du er et match til. 

Du er et match til den lækre bil, dit lækre hus og din skønne familie.  

Men de steder hvor dit liv ikke er som du ønsker, viser dig hvor du har blokeringerne på at modtage og skabe det liv du længes efter.  

Det liv du lever nu, står oven på alle de andre liv du har levet. 

Derfor kan du i dit nuværende liv reagere med afsæt i traumer og erfaringer du har oplevet i tidligere liv. Men vores blokeringer, traumer og selvsabotagemønstre er usynlige for det blotte øje, og kan derfor være svære at slippe eller ændre på, fordi vi ikke kan ændre på ting vi ikke er bevidste om.

Hvad står “SEM-session” for?

En SEM-session er en unik og helstøbt session som jeg selv har skabt, med afsæt i de metoder og den erfaring jeg har tilegnet mig gennem de senste 20+ år, hvor jeg har arbejdet med personlig og spirituel vækst indenfor alle livsområder.

Jeg arbejder ud fra 3 elementer: (S)trategi, (E)nergi og (M)estring = SEM-session, som du kan læse mere om her:

STRATEGI

Vores strategi er den måde vi er i verden på. Det er den måde vi løser vores udfordringer, håndtere kriser og blokeringer. 

Det er den måde vi skaber vores liv på. 

Ofte er vores strategier usynlige for os, fordi det er så naturligt for os at agere som vi gør, og derfor har svært ved at forstå og mestre at være i verden på en anden måde. 

Vi er vanemennesker, om du vil.

Men for at skabe noget nyt, må vi ændre vores strategier, både mentalt, følelsesmæssigt, energetisk, samt med vores handlinger. 

ENERGI

Vi er energi i en fysisk verden, hvor formålet dybest set er, at lære af og vækste med  de livslektier vi har sagt “ja” til inden vi kom på jorden denne gang. 

Derfor er det også så super effektivt at arbejde med vores traumer, blokeringer, selvforståelse og ønske om vækst på et energetisk plan, fordi vi på den måde arbejder på et dybere plan, og i alle liv på én gang.

Jeg renser og opgraderer dit energifelt, under SEM-sessionen, ved at udføre energiarbejde med forskellige metoder til at skabe plads til det nye, som venter på dig i dit energifelt.

MESTERING

For at skabe forandringer i den fysiske verden skal vi agere anderledes end vi plejer, ellers får vi bare mere af det samme.

Men vores adfærd er primært styret af ubevidste traumer, erfaringer og blokeringer, som gør det svært for os at ændre vaner, fordi de er usynlige for os. (Strategiske + energiske blokeringer) 

Under en SEM-session samarbejder jeg med din essens, og kommunikerer videre til dig, hvad der strategisk og energetisk kan være fordelagtigt for dig at gøre både på kort og lang sigt, så du har noget konkret at forholde dig til efter sessionen. 

Hvilket er afgørende for at du skaber den personlige og spirituelle vækst du ønsker at skabe og blive et match til.

din genvej til personligt lederskab i din forretning

Hvad får du ud af en Business SEM-session? 

For at skabe forandringer i den fysiske verden skal vi agere anderledes end vi plejer, ellers får vi bare mere af det samme. Men vores adfærd er primært styret af ubevidste traumer, erfaringer og blokeringer, som gør det svært for os at ændre vores vaner, fordi de er usynlige for os.
 

Men med en SEM-session får du både: 

1) Forståelse for “hvorfor” du tidligere har gjort som du har og derfor har skabt de resultater du har i din forretning lige nu (Strategierne du anvender),

2) Renset og opgraderet dit energifelt for nogle af de blokeringer og erfaringer, som du har med dig fra dette og tidligere liv (Energi opgraderingen).

3) Hvilket giver mere overskud og råderum til at du kan handle mere meningsfuldt og værdigt i din forretning og skabe de resultater du længes efter og har fortjent (Mestring). 

En Business SEM-session er en helstøbt løsning, hvor vi arbejder og opgraderer på alle planer + du står tilbage med konkrete forslag til meningsfulde handlinger efterfølgende.
Marie Fogh Bøgh

Essens- og brandingfotograf

Lotte har den vildeste evne til at komme lige ind til kernen af mine udfordringer med det samme.

Den måde hun ser og spejler mig på er så dyb, og altid ud fra mit højeste potentiale. Hun er bare knivskarp, kærlig og spot on – hver gang! 

Jeg gik jo fra abundance stagnation til abundance thrive. Med salg for over 75.000 ex moms lavet på en uge – lige efter Lottes session!

din business dit energifelt

Hvorfor er Business SEM-session så powerfuld? 

Når din business ikke er i flow og ikke skaber de resultater du længes efter, så er det fordi der er blokeringer i dit energifelt, som holder dig tilbage. Du er nødt til at tage dig af disse blokeringer  for at transformere det til læring, power og fremdrift. 

Blokeringerne kan både være: 

Mentalt; 

Det kræver en stor mental styrke at håndtere en succesfuld business. Hvis det sker fra et ubalanceret eller frygtbaseret sted i dig, kan driften nemt blive styret af bekymringer om, hvad andre eller du selv tænker er muligt og ikke muligt for dig. Konsekvensen kan være, at du leder din forretning ud fra andres vurderinger og meninger om dig. I stedet for, hvad du bliver guidet til fra din essens, som er genvejen til flow. 

Emotionelt; 

Vores følelser er en stærk magnet at manifestere vores business ud fra. Derfor er det altafgørende at vi løbende arbejder med, at mestre vores følelser, så vores forretning ledes fra power, i stedet for, fra frygten for at fejle. Eller fra perfektionisme, fordi vi skal “bevise” at vi er gode nok. Når vi leder vores forretning med en høj grad af integritet, er det også helt naturligt for os, at der er en værdig udveksling af fx penge mellem dig og dine kunder, som udmunder sig i et smukt flow på alle planer.

Handlingsmæssigt: 

De ovenstående elementer kan ofte udmunde sig i en forcerende energi, hvor vi handler på ting som ikke er modne. Fordi vi “skal have” en hurtig succes, som et bevis på at vi er værdige til at have en succesfuld forretning. Eller en følelse af at være  handlingslammet. Fordi det du foretager dig i din forretning, skal være helt perfekt før du gør noget, og derfor ikke får handlet på de ting vi længes efter. Begge dele resulterer i manglende resultater i din forretning.    

Energetisk:

Vi lever alle liv på én gang! Derfor er mange af de ubevidste traumer og erfaringer du handler ud fra, gamle energetiske blokeringer, som intet – what so ever – har med dette liv at gøre. Men som stadig påvirker din måde at være i verden på. Det energetiske felt er størstedelen af vores magnetisme og derfor er det så super effektivt, at rense og opgradere netop her, når vi ønsker at skabe forandringer og vækst i vores liv og vores forretning. 

Julie Börger

Empowerment Mentor

Det var en meget rørende og forløsende oplevelse, at få en SEM-session på abundance og penge.
Lotte satte ord på mange ting og dynamikker, som har præget mig siden barndommen. 

Der var virkelig mange lag i sessionen, og det var både det karmiske og ting fra dette liv, som jeg fik sat en masse ord og forklaringer på.

Jeg følte mig så set og forstået. 

Det største jeg fik ud af sessionen er, at jeg helt præcis ved hvad jeg nu skal gøre for at komme videre med mine mål. 

Jeg føler en motivation og et skifte indeni mig og jeg mærker allerede et helt nyt niveau af commitment til min drøm.

Jeg er klar til at gøre hvad der skal til for at få det til at lykkes.

Det var en magisk oplevelse, og Lottes måde at overbringe budskaberne fra sessionen er så hjertevarm, kærlig og støttende.

Tusind tak!

FAST KUNDE SOM BOOKER SEM-SESSIONER LØBENDE.

Hvilke problemstillinger kan du arbejde med? 

Under en Business SEM-session kan vi faktisk arbejde med alle de dele af din forretning, som du er klar til at vækste.

Vi kan arbejde med alle de steder du kan mærke tynger dig, står i vejen for du kan udfolde dig eller gentagelser du oplever ikke nærer dig, uanset om det er i dit privatliv eller i din business. Alt hænger sammen.

Det kan både værer følelser, konkrete situationer, forløb eller processer som du føler er tunge og drænende.

Her er nogle af de temaer jeg oftest arbejde med:

1:1 Business SEM-sessioner:

 • Selvværd
 • Kunde- og pengeflow
 • Vækst
 • Branding
 • Vision
 • Bankkonti
 • Unikhed
 • Konkurser
 • Værdighed
 • Grænsesætning
 • Kommunikation
 • Kreativitet
 • Unikhed
 • Abundance
 • Personlig power
 • Personligt lederskab
 • Samarbejdspartner
 • Ansvar

BOOK Business SEM-session

Til dig som ønsker at modtage en SEM-lydfil.

Ja, jeg vil gerne købe den til 1.499kr!

Til dig som ønsker at modtage en 1:1 Business SEM-session live via Zoom.

Ja, jeg vil gerne møde på zoom til 2.399kr!
Sidsel Christel Bach

Selvstændig

Wua Lotte er spot on! Hun kan virkelig noget særligt.

Jeg ønskede en session på værdighed til at modtage.

 

Helt konkret har jeg fået 6 nye kunder i min virksomhed og er blevet kontaktet i forhold til at skulle facilitere 4 forskellige konsulentopgaver. Jeg har også oplevet et stort positivt skift i min families energi. Kommunikationen er skiftet fra miskommunikation til fokus på passion, drømme, samvær og glæde.

Jeg ser det meget værdifuldt, at få hjælp til at perspektivere de forandringer der sker efterfølgende og ikke mindst få sparring på ens blinde vinkler, så man ikke gentager gamle mønstre, men derimod sikre fokus på det man gerne vil opnå.

Det hjalp Lotte mig med og jeg fik konkrete redskaber med, hvilket gjorde en kæmpe forskel.

Hvordan foregår en Business SEM-session?

Business SEM-session via zoom

Jeg sætter ca 1 time af til sessionen så der er god tid til at tale, forstå og opgradere dit energifelt.

Der er rig mulighed for at stille spørgsmål om din forretning og få direkte guidens fra din essens, da jeg kanaliserer undervejs.

Du går fra sessionen med konkret værktøjer til hvordan du kan skabe mere succesfulde resultater i din forretning.

Du får mulighed for at optage sessionen, hvis du logger på via en computer.

 

Energiarbejdet foregår på mange flere lag end vi “forstår” og derfor kan du med fordel gense og lytte til materialet igen og igen, for at få nye indsigter.

Business SEM-session som lydfil

SEM-lydfilen laves med afsæt i det tema du ønkser at arbejde med i din forretning. Og fordi det er en energetisk udveksling, behøver vi ikke at være sammen når jeg opgraderer dit energifelt.

 

Jeg optager lydfilen mens jeg clearer, healer og opgrader dit energifelt i din forretning. Hvilket altid indeholder guidens fra din essens, som giver dig forståelse for hvorfor du er, hvor du er i din business lige nu og hvilken adfærd du med fordel kan ændre, for at skabe mere mening og positive resultater fremadrettet.

 

Lydfilen kan du lytte til igen og igen for at aktivere energiarbejdet på et dybere plan for hver gang.

Uanset hvilken type session du vælger får du tilsendt et worksheet, som kan hjælpe dig med at gøre dine indsigter konkrete og håndgribelige, så det er nemt for dig at få overblik over dine strategier og ændre din adfærd til at være mere værdiskabende.

Business SEM-lydfil

1.499 kr

Ja, jeg vil gerne købe en SEM-lydfil!

Business SEM-session

2.399 kr

Ja, jeg vil gerne købe Business SEM-session!

Praktisk information om din SEM-session

Efter en SEM-session

Det er vigtigt at du drikker en masse vand, så du giver kroppen de mest optimale forhold for at rense ud og slippe de gamle energier. Plus det giver kroppen byggesten til at regenerere. 

Det er forskelligt hvordan mine kunder reagerer efterfølgende; nogle bliver trætte, og modløse fordi energierne er blevet forløst og derfor skal op og ud. Men det kan også være du får mere energi, har brug for at være alene eller noget helt andet – det er helt individuelt. Og en fantastisk måde at lære at lytte mere til din krops signaler på. 

Essentielle olier og SEM-session

Jeg har stor succes med at støtte mine kunder på deres vækstrejse med essentielle olier, fra doTERRA fordi de er 100% rene og derfor kan bruges terapeutisk.

Jeg åbner altid op for at du kan blive guide til essentielle olier, som kan støtte dig i processen efter SEM-sessionen. Hvis du ønsker at samarbejde med mig og blive en del af mit doTERRA team sender jeg dig gerne et link med de olier du er blevet foreslået.

Etisk og SEM session.

Når jeg er færdig med at lave en SEM session på dit emne, har jeg en metode til at sikre, at jeg ikke kan huske de beskeder jeg har modtaget på dine vegne. Jeg afslutter forbindelsen til din energi, så du står rent i din og jeg står rent i min. 

Hvis du bestiller en SEM session til andre voksne end dig selv som er ældre end 18 år, skal de være indforstået med at du ønsker at få en SEM session af deres energi. Hvis de ikke er det, kan jeg arbejde på fx energien fra dig til den anden og jeres fælles energi, men ikke på personens egen energi. 

Q&A

Virker det overhovedet? 

En SEM session virker uanset om du tror på det eller ej. Men ligesom med alt andet, så skal du bakke en session op med meningsfulde handlinger. Hvis du fx gerne vil slippe nogle kilo på sidebenene, så kan en session hjælpe dig med at slippe de underliggende følelser og mønstre der får dig til fx. at overspise. Men hvis du fortsætter med at handle som før sessionen, så vil du blot genskabe dit problem og så vil dit udbytte af en SEM session sikkert ikke føles som værdifuldt for dig. 

Hvordan foregår en SEM session? 

Processen omkring SEM session starter allerede når du booker den online. Så husk at drikke masser af vand før, under og efter.

Når du har købt din SEM session starter du med at booke en dag for sessionen via mail. Efterfølgende sender du mig en mail med det tema du gerne vil arbejde med, enten som et tema eller med en kort beskrivelse af det problem du gerne vil have løst, eller det du gerne vil opnå. 

Jeg skal gerne have det senest 24 timer inden.

Efter SEM session sender jeg dig en lydfil som jeg har optaget under cleaingen, den er ca. 30-45 min.  Der kommer løbende guidens til dig, så du kan få en bedre forståelse af dit tema, og der kan også komme handlingsvejledninger eller andet, som du kan bruge til at støtte dig fremadrettet i din proces.

Lydfilen kan du lytte til flere gange, og for hver gang du lytter til den vil clearingen lande på et dybere plan. Det kan fx være lige inden du lægger dig til at sove, og det er helt fint hvis du falder i søvn mens lysfilen kører.

Jeg vil ofte også komme med forslag til essentielle olier som kan støtte dig i processen, men det er ikke en forudsætning for at få det optimale ud af din proces, at du benytter dem. 

Når du booker en LIVE SEM-session vælger vi en dato og et tidspunkt hvor vi mødes via Zoom. Når vi ses taler vi om det tema du gerne vil arbejde med under sessionen og du skal sætte ca 1-1,5 timer af. Hvis du ønsker at gense sessionen efterfølgende, kan du logger på med din computer.

Er der noget særligt jeg skal gøre mens jeg modtager en SEM-session? 

Nej. Du skal bare gøre som du plejer. Hvis du føler for det kan du drikke noget ekstra vand den dag vi har aftalt

Kan en SEM session stå alene? 

En SEM session er en helstøbt session. Fordi du både modtager rengøringen og opgraderingen af din energi, plus du får vejledning til hvad du kan gøre for at komme tættere på dit ønskede resultat, giver det dig et unikt fundament for at skabe de forandringer du længes efter. 

Nogle gange kræver en problemstilling flere sessioner. Det ved jeg først når jeg har lavet den og det vil jeg give dig besked om. Men en SEM session vil altid få dig tættere på dig mål, fordi du får ryddet og sluppet gamle mønstre. 

Det er en energetisk og meget ordløs proces hvor jeg forløser ting du måske ikke selv er klar over står i vejen for dig. 

Hvis du gerne vil arbejde med dine mønstre på en mere mental måde og gerne vil forstå hvorfor du gør som du gør, og få flere handlingsanvisninger og følelsesmæssige forløsninger, så vil jeg anbefale dig at kigge på mine online forløb. 

Hvornår foregår en SEM session? 

Hvis du har booket en online lydfil, udfører den i løbet af den dag eller aftenen alt efter hvad jeg bliver guidet til. Når jeg er færdig sender jeg de informationer der er relevante for dig. 

 

Når du booker en live – zoom SEM session får du en specifik dato og et tidspunkt for vores møde. Hvis du logger på på din computer, kan jeg godkende at du optager sessionen til eget brug efterfølgende.  

Hvad kan jeg forvente efterfølgende? 

 

Det er meget forskelligt hvordan vi reagerer på at få en SEM session og det kan ændre sig fra gang til gang, men det er altid vigtigt at du drikker masser af vand, så din krop har de bedste betingelser for at slippe de gamle energier.

Når vi gerne vil skabe en forandring og vækste som er formålet med en SEM session, så er det vigtigt at vi gøre noget andet end vi plejer ellers får vi bare mere af det samme. Du kan med fordel være opmærksom på nye muligheder, ideer eller møder som opstår i dit liv.